Kolejarze apelują o odpowiedzialność podczas podróży

Kolejarze z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przypominali kierowcom o istotnych zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych przed Świętami Bożego Narodzenia. W ramach kampanii społecznej ,,Bezpieczny Przejazd”, Ambasadorzy Bezpieczeństwa podkreślali, że rozważne zachowanie to klucz do bezpiecznych podróży.

Podczas dodatkowych akcji na przejazdach kolejowo – drogowych Ambasadorzy Bezpieczeństwa przypominali kierowcom i pieszym o zasadach bezpiecznego przekraczania torów. Rozwaga i przestrzeganie przepisów a nie brawura i pośpiech gwarantują bezpieczeństwo. Akcje edukacyjne miały miejsce m.in. w Stargardzie, Łodzi, Suwałkach, Katowicach i Poznaniu.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na przejazdach dla kierowców:

  1. Znak STOP oznacza konieczność zatrzymania się przed przejazdem.
  2. Czerwone światło bezwzględnie zakazuje wjazdu na przejazd – pulsująca sygnalizacja oznacza, że za chwilę na przejeździe będzie pociąg.
  3. Na przejazd można wjechać tylko wtedy, gdy zapewniony jest zjazd z przejazdu.
  4. Zbliżając się do przejazdu należy zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg.

Żółte Naklejki PLK  – warto pamiętać

Kiedy kierowca, który nie przestrzega przepisów i znajdzie się w sytuacji podbramkowej, #ŻółtaNaklejkaPLK działa jak koło ratunkowe. Naklejki umieszczone na napędach rogatek lub krzyżach świętego Andrzeja od strony torów zawierają trzy istotne numery. Pierwszy to indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu, dokładnie określający jego położenie. Drugi to numer alarmowy 112, który należy wybrać w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu, takiej jak zablokowany samochód między rogatkami lub zderzenie na przejeździe. Trzeci numer to kontakt do służb technicznych PLK, służący do zgłaszania problemów technicznych i awarii na przejazdach, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia. Działania podjęte po skontaktowaniu się z numerem alarmowym 112 mogą zapobiec tragedii.

Od 1 czerwca 2018 do 30 listopada 2023 r. operatorzy numeru alarmowego 112 odebrali 32 876 zgłoszeń dotyczących potencjalnych zagrożeń na przejazdach i terenach kolejowych (od początku 2023 r.: 7 342 zgłoszeń). W 978 przypadkach dzięki specjalnemu szybkiemu połączeniu wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej i wezwano pomoc (od początku 2023 r.: 255 przypadków). Przy 2164 zgłoszeniach ograniczono prędkość jazdy pociągów, by zapewnić bezpieczeństwo pasażerów i korzystających z przejazdów (od początku 2023 r.: 451 przypadków).

Komentarze