Kolejny etap starań o tytuł ESK 2029 za nami

W czwartek, 14 września, dzień przed wyznaczonym terminem, zastępca prezydenta do spraw społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz wraz z kierownikiem Biura Prezydenta Miasta Pauliną Żupaniec w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyły wniosek naszego miasta wraz z 60-stronicową aplikacją o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

Miasto, które zostaje Europejską Stolicą Kultury, przez rok realizuje specjalny program kulturalny, realizuje też własne inwestycje, które mają przyczynić się do jego rewitalizacji i wspomóc długoterminowy rozwój nie tylko artystyczny, ale także społeczny czy gospodarczy. Kołobrzeg jest jednym z miast kandydackich.

Decyzja o rozpoczęciu starań naszego miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury oraz powołaniu zespołów programowych i konsultacyjnych zapadła w styczniu. W marcu utworzono Laboratorium Kultury ADEBAR, w którym przez kolejne cztery miesiące odbywał się cykl otwartych spotkań zespołów konsultacyjnych i sesji z udziałem ekspertek i ekspertów z dziedziny kulturoznawstwa, filozofii, psychologii i socjologii, mający na celu wypracowanie założeń strategicznych, wizji oraz kręgów programowych ESK 2029. W kwietniu ogłoszono decyzję na konferencji prasowej inaugurującej kołobrzeskie starania o ESK 2029, w której aktywnie uczestniczyło kołobrzeskie środowisko kulturalne. W maju rozpoczął się nabór wniosków na działania kulturalne. Zgłoszono ponad 130 projektów działań artystycznych, z których ponad ⅔ to projekty przedstawione przez mieszkańców miasta i regionu. W czerwcu przeprowadzono pogłębione wywiady z 29 osobami zaangażowanymi w kołobrzeską kulturę – dyrektorami instytucji kultury, dziennikarzami, animatorami kultury, aktywistami społecznymi – w celu zdiagnozowania największych problemów, zarówno z perspektywy odbiorców kultury, jak i organizatorów wydarzeń. Lato to okres zintensyfikowanych działań nad kołobrzeską aplikacją.

– Za nami przygotowanie i złożenie 60-stronicowego wniosku aplikacyjnego. Musiał on spełniać szereg warunków merytorycznych i formalnych – mówi zastępca prezydenta do spraw społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz.

Złożone wnioski aplikacyjne będą teraz oceniane przez panel niezależnych ekspertów, który składa się z 10 osób wyznaczonych przez Parlament Europejski, Radę UE, Komisję Europejską i Komitet Regionów, a także dwóch specjalistów wyznaczonych przez MKiDN.

W ostatniej dekadzie października nastąpi spotkanie preselekcyjne, podczas którego odbędzie się przesłuchanie przedstawicieli miast kandydujących. W grudniu panel ekspertów uzgodni krótką listę miast wybranych do etapu selekcji finałowej, zaplanowanej wstępnie na połowę 2024 roku.

Deklaracje o przystąpieniu do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 złożyło 12 polskich miast: Bielsko – Biała, Bydgoszcz, Jastrzębie – Zdrój, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Lublin, Opole, Płock, Pszczyna, Rzeszów, Toruń.

Europejskie Stolice Kultury są wyznaczane na cztery lata przed właściwym rokiem obchodów. Czas ten muszą wykorzystać na przygotowanie się do pełnienia swojej roli.

Komentarze