Kolejny prom PŻB już po remoncie [WIDEO]

Po Wawelu przyszedł czas na Mazovię – mowa o wyremontowanych promach Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. 

Z końcem lutego na dok trafiła Mazovia, zdobiona na dziobie charakterystyczną łowicką wycinanką. Zarówno w części podwodnej jak i nawodnej przeprowadzono szeroki zakres prac konserwacyjnych i modernizacyjnych. Poza częściową wymianą powłoki dna jednostki, podjęto także kapitalne remonty części mechanicznej sterów strumieniowych na dziobie i statku. Wymieniono zawory hydrauliczne oraz dokonano niezbędnych ustawień i kalibracji. Wymieniono uszczelnienia czterech płatów śrub po dwa na każdej burcie. Skontrolowano uszczelnienia oraz podjęto prace konserwacyjne stabilizatorów promu. Przeprowadzono kontrolę stanu wszystkich zbiorników balastowych.

W części nawodnej odświeżono kolory na poszyciu Mazovii. Kadłub zabezpieczono przed korozją oraz odnowiono powłokę malarską na dziobie. Zrealizowano prace konserwacyjne wrót wjazdowych od wewnętrznej strony oraz odnowiono i zakonserwowano powłokę pokładu samochodowego nr 3. Na pozostałych pokładach ładunkowych położono zabezpieczenie antykorozyjne, odświeżono powłokę lakierniczą oraz odnowiono izolację pokładów zewnętrznych. Rufowa rampa wjazdowa przeszła istotne prace związane z wymianą łożysk głównych, regeneracją zawiasów oraz remontem jej siłowników. Dokonano przeglądu i certyfikacji środków ratunkowych oraz przeprowadzono testy obciążeniowe żurawików. Naprawiono oraz certyfikowano wyposażenie przeciwpożarowe, systemy gaśnicze, sprzęt nawigacyjny i radiowy. Mostek wyposażono w nowoczesny klimatyzator sufitowy. System sterowania i monitoringu siłowni okrętowej przeszedł gruntowny przegląd i konserwację. Sprawdzono jego elektronikę i uzupełniono o zapasowy moduł kontrolujący pracę wszystkich urządzeń peryferyjnych zawiadujących pracą i monitoringiem urządzeń w siłowni. Przekłada się to na zwiększenie niezawodności jednostki. Przeprowadzono przegląd armatury dennej i burtowej, wymieniając niezbędne elementy. Dokonano remontu pomp obsługujących systemy siłowniane silników głównych i pomocniczych oraz ich silników elektrycznych. Przeprowadzono remont turbin w jednym z silników głównych i w jednym z silników pomocniczych. Dokonano kompletnego remontu hydraulicznego systemu sterowania płatami śrub nastawnych. Serwisowano system oczyszczania wód balastowych. Odnowiono powłokę szamotową komory paleniskowej kotła dziobowego. Wyczyszczono i przeprowadzono kontrolę większości zbiorników systemów siłownianych. Dokonano przeglądu sprężarki klimatu głównego i jej systemu.

W części pasażerskiej promu przeprowadzono gruntowną modernizację dziobowej windy, wymieniając całą jej automatykę na nową. Przeprowadzono prace modernizacyjne w łazienkach pasażerskich, kabinach i korytarzu lewej burty na pokładzie 7. Dokonano prac konserwacyjnych urządzeń w kuchni, barach i punktach obsługi pasażerów. Zmodernizowano system vacuum w sekcjach pasażerskich. Podjęto liczne zmiany służące poprawie komfortu podróży pasażerów. W kuchni zainstalowano nowoczesny system zmiękczania wody.

Prom Mazovia wrócił do rozkładu Polferries, operując już na linii Świnoujście-Ystad. Jednostka przeszła pośredni przegląd klasowy dokonany przez Polski Rejestr Statków. Obecnie z eksploatacji wyłączono prom Cracovia, który przycumował w stoczni pierwszego dnia wiosny, celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych.

Komentarze