Kołobrzeg i Ustronie Morskie wysoko w rankingu gmin

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym  w Szczecinie zorganizowało I edycję Rankingu Gmin Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stosowania najlepszych praktyk. W ramach rankingu ocenie poddane zostały wszystkie gminy naszego województwa z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Miasto Kołobrzeg uplasowało się na pierwszym miejscu. Wyróżnienie odebrała prezydent miasta Anna Mieczkowska.

Powody do zadowolenia ma też gmina Ustronie Morskie, która  otrzymała tytuł Lidera Powiatu Kołobrzeskiego oraz zajęła drugie miejsce w kategorii gmin wiejskich. Wyróżnienie podczas  uroczystej gali odebrała wójt Bernadeta Borkowska. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników, m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

Komentarze