Kołobrzeg – miasto kultury czy powiatowy folklor?

Dział Promocji Miasta i Laboratorium Kultury Adebar zapraszają mieszkańców, samorządowców, radnych, na cykl spotkań otwartych w kontekście szeroko pojętych działań w ramach ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

„Kołobrzeg – miasto kultury czy powiatowy folklor?”to temat najbliższego spotkania, które odbędzie się w Laboratorium Kultury Adebar.

Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, po co nam kultura wysoka? Jak powinna ona wyglądać w naszym mieście, do kogo powinna być skierowana i jakie warunki brzegowe powinna spełniać.  Porozmawiamy o tożsamości kulturowej, o tym czy kultura może poruszyć i integrować lokalną społeczność. Jak szerokich wymaga kompetencji kulturowych odbiorcy oraz czy jest dostatecznie zaangażowana w problemy natury ogólnej?

O tym będziemy rozmawiać w sobotę 21 października o godzinie 14. w Laboratorium Kultury Adebar.

Do dyskusji zaprosiliśmy kuratorów kręgów programowych opisanych w konkursowej aplikacji do Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku: Zuzannę Ziomecką, Daniela Jacewicza, Krystiana Legierskiego i Piotra Pazińskiego.

 

Cykl spotkań „Europejska Stolica Kultury 2029 w Kołobrzegu – pytania, wyzwania i opinie”

Otwarte publiczne spotkania z mieszkańcami Kołobrzegu polegają na pogłębionej dyskusji dotyczącej problemów miasta i regionu, które wymagają szerokiej konsultacji społecznej. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Laboratorium Kultury Adebar.

W ramach projektu dotychczas odbyło się pięć spotkań. Jedno dotyczyło przyszłości amfiteatru, drugie edukacji i lokalnego rynku pracy, trzecie ruchu kołowego w mieście, czwarte przestrzeni parkowej, architektonicznej i reklamowej, piąte polityki rowerowej. Mając na uwadze zainteresowanie dotychczasowymi spotkaniami, we wrześniu cykl został wznowiony.

Komentarze