Kołobrzeg otrzymał prestiżowe wyróżnienie

Rzeczpospolita wyróżniała samorządy w rankingu „Samorządy Rzeczpospolitej. 20 lat Polski w Unii Europejskiej”. Oceniane były zmiany jakie zaszły w polskich miastach i gminach w czasie ostatnich dwóch dekad. Kołobrzeg otrzymał tytuł Lider Rankingu Samorządów w kategorii „Gmin miejskich i miejsko-wiejskich”.

W latach 2003 – 2023 Kołobrzeg złożył 74 wnioski o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, w tym:

–       27 – to projekty bieżące

–       47 – to projekty inwestycyjne.

Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota 336 mln zł, w tym:

–         18 mln zł – to dotacje do zadań bieżących

–       318 mln zł – to dotacje do zadań inwestycyjnych

Nie sposób wymienić tu wszystkich najważniejszych projektów bo wiele z nich było kluczowych i ważnych dla naszego Miasta. Można wspomnieć o Poprawie dostępności do portu (czyli naszej małej obwodnicy), przebudowie nadmorskiej promenady, budowie Regionalnego Centrum Kultury, czy trwającej rozbudowie Żłobka „Krasnal”.  Każdy z dofinansowanych projektów jest ważnym elementem rozwoju Kołobrzegu – komentuje kołobrzeski magistrat.

W 2024 r. w trakcie opracowywania są trzy kolejne wnioski, których wartość dofinansowania szacowana jest na 55 mln zł. Inwestycje które chcemy zrealizować to budowa parkingów Park&Ride, miejski system Inteligentnego Systemu Transportowego oraz zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty.

Komentarze