Kołobrzeg z nagrodą “Gmina Dobra do Życia”

Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, który został opracowany przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Kołobrzeg został sklasyfikowany na drugim miejscu w kategorii „Gminy z siedzibą powiatu ziemskiego”.  W rankingu uwzględniono wszystkie 2477 gmin w Polsce, spośród których wyłoniono laureatów na podstawie 63 wskaźników, tj. poziom edukacji, dochody własne gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, infrastruktura kulturalna, przeciętne wynagrodzenie czy walory estetyczne krajobrazu. Wszystkie razem tworzą syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

fot. Serwis Samorządowy PAP

 

Komentarze