Kołobrzeg z tytułem Lidera Rozwoju

Nasze miasto otrzymało statuetkę Lider Rozwoju, przyznaną przez Związek Miast Polskich. Źródłem danych był Monitor Rozwoju Lokalnego. Wyróżnienie odebrała prezydent Anna Mieczkowska podczas trwającego w Chełmie II Kongresu Małych i Średnich Miast.

Związek Miast Polskich wyróżnił miasta, które można uznać za liderów rozwoju w latach 2017-2021,  w których, w efekcie działań samorządu, innych instytucji publicznych, przedsiębiorców i mieszkańców, powstało najwięcej nowych obiektów budowlanych. Miarą rozwoju miast były nowo wybudowane obiekty pozwalające na prowadzenie w nich działalności gospodarczej, nowo wybudowane obiekty dla usług publicznych oraz nowo wybudowane mieszkania. Nowe budynki są efektem wykorzystania potencjału lokalnych inwestorów i przekonania o sensie inwestowania w danym mieście, a także atrakcyjności inwestycyjnej miasta dla inwestorów zewnętrznych.

Kołobrzeg jako laureat I edycji wyróżnień Miasto – Lider Rozwoju, otrzyma pogłębione analizy swojego potencjału rozwojowego.

Komentarze