„Kołobrzescy Razem” – jak działamy?

Na wstępie chciałbym podziękować redakcji Gazety Kołobrzeskiej za udostępnienie na swoich łamach felietonów każdego klubu w Radzie Miasta Kołobrzeg. Ponieważ jest to pierwszy artykuł z tego cyklu, chciałbym czytelnikom GK przybliżyć trochę wiadomości na temat składu i działalności Klubu Radnych „Kołobrzescy Razem”. Klub KR liczy 8 radnych: Wiesław Parus (przew. klubu), Przemysław Kiełkowski (z-ca przew. klubu), Bogdan Błaszczyk, Małgorzata Grotto, Zbigniew Malinowski, Bogusław Połowniak, Danuta Wilk, Dariusz Zawadzki.

Obecnie jest to najliczniejszy klub w RM. Wyjaśniam, że zgodnie ze statutem RM Kołobrzeg, klub musi liczyć co najmniej 3 członków. Można zadać pytanie, czy warto być w klubie radnych? Według mnie warto. Najważniejsza korzyść, to możliwość inicjatywy uchwałodawczej, możliwość zaprezentowania własnego stanowiska do wszystkich omawianych uchwał. Wracajmy jednak do sedna tematu, czyli do klubu KR. Pod względem politycznym 3 radnych to członkowie PO, 3 radnych kojarzonych jest z Lewicą, a pozostałych 2 członków nie należy do żadnego ugrupowania politycznego. Stanowimy typową mieszankę pokoleniową. 3 radnych to emeryci, a 5 radnych jest czynnych zawodowo. Pod względem stażu w RM: 2 radnych zasiada w RM po raz pierwszy, 3 radnych drugą kadencję, a pozostałych 3 radnych to 5 kadencji i więcej.

Jak działamy? Jako klub jesteśmy bezpośrednim zapleczem uchwałodawczym pani prezydent. Współdziałamy w tej sprawie z klubem Radnych „NOWY KOŁOBRZEG”. Razem w tej chwili to 11 radnych, czyli bezwzględna większość. Spotykamy się regularnie jako klub co tydzień, a nieraz częściej. Przeważnie, ale nie zawsze na tych spotkaniach jest obecna p. prezydent. Tematów jest bardzo dużo. Trudno pisać o wszystkich, ale w następnych felietonach będziemy się starali czytelnikom przekazywać jak najwięcej informacji. Jako klub KR staramy się wysłuchać każdego. Jako przewodniczący klubu nigdy nie odmówiłem nikomu, kto chciał się z nami spotkać, każdego trzeba wysłuchać, jak istnieje możliwość, to pomóc, w końcu po to nas wybrano. Szanowni czytelnicy, nie jestem celebrytą, chciałem tylko w pierwszym felietonie przybliżyć wszystkim czym jest Klub Radnych „Kołobrzescy Razem”. Dziękuję wszystkim, którzy przeczytali ten artykuł. Jeżeli państwo mają jakieś uwagi lub pragną żebym rozszerzył jakieś zagadnienie, proszę o kontakt z redakcją, postaram się odpowiedzieć.

Wiesław Parus

Przewodniczący Klubu Radnych “Kołobrzescy Razem”

Fot. Karol Skiba

Komentarze