Kołobrzeska nauczycielka nagrodzona

Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Majewska-Gocek otrzymała nagrodę ,,Laur Mistrza Edukacji Daltońskiej”.

Wyróżnienie przyznało Polskie Stowarzyszenie Dalton podczas IX Międzynarodowej Konferencji Daltońskiej ,,Horyzonty współpracy”.  Nagroda ta jest uznaniem za działania związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą według koncepcji planu daltońskiego. Filary planu daltońskiego opierają się na rozwijaniu u uczniów samodzielności, odpowiedzialności za siebie i swój proces uczenia się, umiejętności współpracy oraz refleksji, czyli analizowania swoich celów, dokonywania samooceny i ewaluacji swojej pracy.

Komentarze