Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji rozpoczął działalność

Decyzja o powołaniu nowej instytucji nastąpiła podczas sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia. Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji (KIKiP) powstał na bazie Działu Promocji, który został administracyjnie wyodrębniony z Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, Instytut rozpoczyna działalność z dniem 2 kwietnia.

W uzasadnieniu uchwały możemy przeczytać:

Przedmiotem działania Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji będzie podejmowanie nowych inicjatyw z dziedziny kultury niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju miasta poprzez tworzenie sieci współpracy ze środowiskami naukowymi, proekologicznymi i sportowymi, polityką społeczną, z biznesem, tworzenie partnerstw w sferze kultury, organizowanie, koordynowanie i promocja wydarzeń kulturalnych z wykorzystaniem kreatywnych podmiotów działających w sferze nowoczesnych technologii oraz inicjowanie programów badawczych w zakresie kultury”.

Instytut może prowadzić działalność inną niż kulturalna, w szczególności polegającą na opracowywaniu analiz i rekomendacji dla strategii kultury oraz dla wybranych projektów, wzmacnianiu działań międzysektorowych łączących kulturę z biznesem, nauką, ekologią, sportem i polityką społeczną.

Celem Instytutu jest również prowadzenie działalności wydawniczej, impresaryjnej, promocyjnej i marketingowej, w tym produkcja, dystrybucja i sprzedaż produktów promujących działalność miasta oraz prowadzenie działalności polegającej na pozyskiwaniu funduszy oraz promowaniu oferty kulturalnej i turystycznej w mieście.

Utworzenie nowego podmiotu jest uzasadnione wymogami konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Jednym z warunków koniecznych jest powołanie do życia instytucji, która będzie zarządzała całym projektem ESK. Zarówno Lublin, Katowice jak i Bielsko-Biała takie instytucje już utworzyły, Kołobrzeg jest ostatnim miastem z finałowej czwórki, w którym taka jednostka rozpocznie działalność. Należy podkreślić, że Instytut został wyodrębniony na stałe, niezależnie od naszych dalszych  losów w konkursie.

Siedziba Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji będzie mieściła się przy ulicy Unii Lubelskiej 33 A, obok Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowanie pomieszczeń dla KIKiP-u ma zakończyć się wiosną.

Komentarze