Kołobrzeski szpital będzie szczepił przeciwko COVID-19

Regionalny Szpital w Kołobrzegu został wyznaczony jako tzw. Szpital Węzłowy do wykonania szczepień przeciwko COVID-19 pracowników ochrony zdrowia
w ramach Narodowego Programu Szczepień.
Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne. W związku z tym Szpital prosi placówki ochrony zdrowia o pilne zgłoszenie wstępnej chęci wykonania szczepień u swoich pracowników.

Szczegółowa informacja jest zamieszczona na stronie głównej szpitala: www.szpital.kolobrzeg.pl
Termin przesyłania zgłoszeń do dnia 18.12.2020.

Komentarze