Kołobrzeskie szpitale otrzymały ponad milion złotych

Kołobrzeskie szpitale z milionową dotacją na inwestycje. Urząd Marszałkowski i placówki podpisały umowy na blisko milion złotych.

Chodzi o Regionalny Szpital w Kołobrzegu, a także o Szpital Uzdrowiskowy “Willa Fortuna”. Są do dwie z ośmiu jednostek medycznych, które sięgnęły po tegoroczne wsparcie Marszałka Województwa. Przyznane środki to pozytywna odpowiedź władz samorządu województwa na wnioski złożone przez dyrektorów placówek. Fundusze, które przeznaczone zostaną na inwestycje, muszą zostać wydatkowane do końca 2023 roku.

Regionalny Szpital w Kołobrzegu otrzymał wsparcie w kwocie 990 tys. zł. Fundusze umożliwią przebudowę i wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Chorób Wewnętrznych. Prace obejmują np. wymianę drzwi, modernizacje łazienek i toalet czy położenie nowych posadzek. Koszt całkowity robót oszacowano na 1 mln zł. Dla Szpitala Uzdrowiskowego „Willla Fortuna” w Kołobrzegu zaplanowano 38,5 tys. zł. Środki umożliwią budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu pawilonu „B” jednostki. Całkowity koszt montażu wyniesie 85 tys. zł. Tegoroczne roboty to kontynuacja prac z 2022 roku, kiedy to placówka ulokowała panele fotowoltaiczne na dachu budynku głównego. – Chcemy, aby pacjenci trafiający do szpitali podległych samorządowi województwa leczyli się w jak najlepszych warunkach. Od lat wspieramy wysiłki placówek w modernizacji medycznych przestrzeni czy zakupie dobrej klasy sprzętu. Pozytywne efekty infrastrukturalnych zmian widać „gołym” okiem, dlatego działania te zdecydowaliśmy się kontynuować również w 2023 roku – mówiła członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

 

 

 

 

 

Komentarze