Komórki jajowe dawczyni, czyli wyjątkowa pomoc kobiet

Spełnienie się w roli matki to często jedno z najgłębszych pragnień kobiety. Niestety, z różnych przyczyn, takich jak przebyte choroby, operacje, obciążenie genetyczne czy problemy ginekologiczne, wiele z nich zmaga się z niepłodnością. Szacuje się, że nawet jedna na cztery pary staje w obliczu tego wyzwania. Dla niektórych jedyną drogą do spełnienia marzenia o rodzicielstwie może być skorzystanie z procedury in vitro z użyciem komórek jajowych dawczyni. W takich sytuacjach pomocna może być Klinika Bocian w Szczecinie.

Czym jest in vitro z komórką jajową dawczyni?

In vitro z komórką dawczyni jest procedurą medyczną stosowaną w leczeniu niepłodności.  Daje nową nadzieję parom, które nie mogą zajść w ciążę naturalnie z różnych przyczyn. W tradycyjnej procedurze in vitro, komórki jajowe pobierane są od pacjentki, a następnie są zapładniane plemnikami partnera lub dawcy. Jednak w przypadku in vitro z komórką dawczyni, komórki jajowe pochodzą od dawczyni, młodych i zdrowych kobiet. Dzięki temu, pacjentki, które same nie posiadają zdrowych komórek jajowych, mogą skorzystać z oocytów od dawczyni, co zwiększa szanse na uzyskanie sukcesu w leczeniu niepłodności i spełnienie marzeń o rodzicielstwie.

Jakie są wskazania do skorzystania z dawstwa komórek jajowych?

Wskazania do skorzystania z in vitro z komórką dawczyni często obejmują sytuacje, w których kobieta nie może korzystać z własnych komórek jajowych ze względu na ich brak lub niską jakość, co uniemożliwia zajście w ciążę. Te przypadki często wynikają z leczenia onkologicznego, zaburzeń genetycznych lub przedwczesnego zaniku czynności jajników. Dodatkowo in vitro z komórką dawczyni może być rozważane w przypadku powtarzających się poronień lub niepowodzeń procedur zapłodnienia pozaustrojowego.

Jakie kobiety mogą zostać dawczynią?

Aby zakwalifikować się do programu dawstwa, kandydatki są poddawane dokładnej ocenie przez zespół lekarzy, która obejmuje m.in. badanie ogólnego stanu zdrowia, w kierunku chorób zakaźnych, ocenę w zakresie zaburzeń genetycznych. Dawczynie, które mogą spełnić kryteria programu, powinny być między 20 a 32 rokiem życia, utrzymywać prawidłowy wskaźnik masy ciała, nie posiadać żadnych nałogów, być wolne od obciążeń genetycznych oraz nie karmić piersią.

Jak przebiega in vitro z komórką dawczyni?

Procedura in vitro z komórką dawczyni rozpoczyna się od doboru odpowiedniej dawczyni, której tożsamość pozostaje anonimowa. Pod uwagę brane są cechy fenotypowe, takie jak grupa krwi, kolor oczu, kolor włosów, wzrost, waga, budowa ciała. Same komórki jajowe mogą być pobierane bezpośrednio od dawczyni lub można skorzystać z zamrożonych oocytów. Następnie komórki te są zapładniane plemnikami partnera w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Transfer zarodka do macicy pacjentki może nastąpić w naturalnym cyklu biorczyni, lub poprzez cykl stymulowany hormonalnie. W przypadku drugiego scenariusza pacjentka przyjmuje odpowiednie leki hormonalne w celu przygotowania błony śluzowej macicy, czyli endometrium, do implantacji zarodka. Około 12-14 dni po transferze powinna ona przeprowadzić badanie krwi w celu oznaczenia poziomu beta hCG, aby potwierdzić ciążę.

Gdzie skorzystać z in vitro z komórką dawczyni w Szczecinie?

 

W Szczecinie jedną z klinik oferujących in vitro z komórką dawczyni jest Klinika Bocian zlokalizowana przy ul. Plac Brama Portowa 1. To placówka medyczna specjalizująca się w leczeniu niepłodności. Zapewnia ona kompleksową opiekę pacjentkom, które zmagają się z trudnościami w zajściu w ciążę. W placówce współpraca z dawczyniami komórek jajowych jest prowadzona z pełnym zachowaniem anonimowości, co pozwala pacjentkom skupić się na swoim celu – spełnieniu marzenia o macierzyństwie.

Kobiety, które są zainteresowane skorzystaniem z in vitro z komórką dawczyni w Klinice Bocian w Szczecinie mogą kontaktować się telefonicznie z placówką: +48 91 443 99 33.

 

Komentarze