Komunikacja Miejska zostanie przeniesiona? Jest decyzja radnych

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta pojawił się projekt uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania terenów przy ulicy 6 Dywizji Piechoty. Mają one dać szansę na przyszłe przeniesienie siedziby Komunikacji Miejskiej na działkę w sąsiedztwie Zieleni Miejskiej.

W czasie dyskusji nad projektem uchwały radna Izabela Zielińska zgłaszała uwagi mieszkańców ul. 6 Dywizji Piechoty, którzy wskazują na już narastające problemy komunikacyjne w tej okolicy. Jacek Woźniak zaznaczał, że na tej ulicy widoczny będzie wzmożony ruch autobusów. Maciej Bejnarowicz mówił z kolei o bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Radni zgodnie jednak uznali, że przeniesienie bazy autobusów w to miejsce jest właściwym kierunkiem. Ma to pozwolić na rozwój spółki lub jej ewentualne połączenie z Zielenią Miejską.

Kiedy wizje dotyczące nowej bazy mogą doczekać się realizacji? Na sesji padały słowa o planie sięgającym około 10 lat. Wiceprezydent Ewa Pełechata wskazywała, że czas na dyskusję dotyczącą projektu przyszłej bazy KM jeszcze przed nami i z pewnością będzie on szeroko konsultowany. Miasto przeprowadzi też analizę układu komunikacyjnego, by uniknąć przyszłych problemów drogowych.

Skąd pieniądze na nową siedzibę Komunikacji Miejskiej? Miasto będzie sięgało po środki zewnętrzne. W grę wchodzi również sprzedaż części gruntów, na których obecnie mieści się baza autobusowa.

Komentarze