Koniec sporu sądowego Kotwicy z Akademią

Akademia Piłkarska ma prawo używać nazwy “Kotwica Kołobrzeg” – to koniec sądowego sporu pomiędzy MKP Kotwica i AP Kotwica.

Władze MKP wniosły do sądu pozew o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz zakazanie nieuczciwej konkurencji. Chodziło o to, by z nazwy Akademii Piłkarskiej wykreślić zwrot “Kotwica Kołobrzeg”, który zdaniem władz MKP należy tylko do drugoligowca i jego grup młodzieżowych. MKP chciał również zakazu wprowadzania do obrotu przez AP towarów oznaczonych znakiem słownym “Kotwica Kołobrzeg”. Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Władze Akademii wskazywały, że stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, stąd nie czerpie korzyści majątkowych z nazwy “Kotwica”.

Ostatecznie sprawa zakończyła się wycofaniem roszczeń przez MKP Kotwica. Akademia Piłkarska poinformowała, że otrzymała postanowienie sądu o umorzeniu postępowania. – Postanowienie jest prawomocne i uniemożliwia w przyszłości złożenie ponownego pozwu na tych samych zasadach – czytamy w oświadczeniu AP Kotwica. Oznacza to, że klub szkolący młodzież i posiadający drużynę seniorów opartą na wychowankach i występującą w klasie okręgowej nadal może wykorzystywać pełną nazwę Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg.

Komentarze