Konkurs ofert na prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej na plaży

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ogłasza otwarty konkurs ofert na:

„ Zagospodarowanie i dzierżawę części plaży położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej, place zabaw

(np. batuta plażowa, zjeżdżalnia dmuchana, dmuchany zamek”

Szczegóły konkursu pod adresem: https://bip.mosir.kolobrzeg.pl/przetargi/29/88/KO_03_2024/

Kompletną ofertę należy składać w sekretariacie MOSiR Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, w terminie do 07.05.2024 r. do godz.9:00

Komentarze