Konsultacje w sprawie działki w Rogowie

Powiat kołobrzeski organizuje konsultacje dotyczące określenia zasad zagospodarowania części działki nr 376/63 położonej w Rogowie.  Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie konsultacji w celu ustalenia formy zagospodarowania części działki 376/63 o pow. 1,6408 ha, oznaczonej jako Bi – inne tereny zabudowane, zlokalizowanej w Rogowie, obręb Mrzeżyno – 3, gmina Trzebiatów, powiat gryficki. Warunkiem udziału w konsultacjach jest złożenie informacji o woli udziału w konsultacjach: pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, lub na adres: starostwo@powiat.kolobrzeg.plsekretariat@powiat.kolobrzeg.pl, poprzez elektroniczną skrytkę podawczą Starostwa: /spkol/skrytka Szczegółowe informacje na stronie: https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/005/003

Komentarze