Korekty dokumentów rozliczeniowych – ważne terminy

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w których płatnicy składek mogą korygować dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o tym na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, gdzie płatnicy składek mogą spodziewać się wiadomości na swoich profilach.

Nowe terminy składania korekt

Płatnik składek może przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych w terminach:

– za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. – do 1 stycznia 2024 roku,

– za okresy od stycznia 2022 r. – do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Po upływie tych terminów korekty mogą być sporządzane tylko z urzędu przez ZUS i tylko na koncie ubezpieczonego. Korekty te ZUS zrobi na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. W ich wyniku nie będzie żadnych zmiany w rozliczeniach z płatnikiem składek.

Dlatego każdy płatnik składek powinien zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 roku. Ich korektę będzie można przekazać najpóźniej 1 stycznia 2024 roku.

Korekty złożone za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące można przekazywać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Wsparcie ZUS dla płatników

Płatnik ma prawo skorzystać z pomocy ZUS, aby zweryfikować swoje dokumenty rozliczeniowe. Jeśli będzie wysyłał je przez program Płatnik lub e-Płatnik, może złożyć wniosek o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych. Pomoc w weryfikacji rozliczeń i wyjaśnienia zasad korygowania dokumentów rozliczeniowych można otrzymać:

– podczas e-wizyty w ZUS,

– telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00,

– w dowolnej placówce ZUS.

Komentarze