Korpus Wsparcia Seniorów (teleopieka)

Korpus Wsparcia Seniorów (teleopieka)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zaprasza kołobrzeskich seniorów  do udziału w programie osłonowym obejmującym korzystanie z dostępu do tzw. opieki na odległość za pośrednictwem teleopaski (teleopieka).

            Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

            Warunki udziału w programie

Zusługi teleopieki korzystać mogą osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:

 • są mieszkańcami Kołobrzegu
 • są w wieku 65 lub więcej lat
 • mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia
 • prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lubmieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym potrzebom seniora.

Udział w programie wymaga podania wszystkich danychosobowych, które są niezbędne do objęcia seniora usługą opieki na odległość. Odmowa podania danych wyklucza świadczenie teleopieki.

Weryfikacji spełnienia kryteriów uczestnictwa w programie dokonają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na podstawie zgłoszeń składanych przez seniorów. Uczestnictwo w programie następuje w kolejności składania zgłoszeń.

Usługa teleopieki jest nieodpłatna, a udzielenie wsparcia nie zależy od wysokości dochodów seniora (w programie nie ustala się kryterium dochodowego), nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, ani wydania decyzji administracyjnej.

            Zgłoszenia do udziału w programie        

Zgłoszenia składać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy
ul. Okopowej 15:

 • osobiście w godzinach 7.30 – 15.30 – sekretariat, pokój nr 116 lub skrzynka podawcza
  w holu głównym

lub

Informację o potrzebie objęcia usługą opieki na odległość można zgłaszać telefonicznie:

 • w Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w godzinach 7.30 – 15.30 –
  nr telefonu 94 35 52 300 (sekretariat)

lub

 • przez ogólnopolską infolinię – nr telefonu 22 505 11 11.

W takiej sytuacji pracownik MOPS w Kołobrzegu skontaktuje się telefonicznie z seniorem
w celu ustalenia terminu złożenia zgłoszenia.

          

Program osłonowy jest realizowany i finansowany w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. Korpus Wsparcia Seniorów 2022.

Komentarze