Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet od 2019 roku realizuje projekt„Koszalińskie Centrum Praw Kobiet”.

Od 27 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. realizowany jest projekt „Mam prawo wiedzieć”, finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, który obejmuje wsparciem Koszalińskie Centrum Praw Kobiet.

Biuro Koszalińskiego Centrum Praw Kobiet czynne jest w dni powszednie w godzinach od 16.00do 18.00. Zajmuje się ono w szczególności działaniami na rzecz KOBIET, w tym bezpłatnym doradztwem prawnym, pomocą psychologiczno-terapeutyczną i wsparciem obywatelskim w mieście Koszalin oraz powiatach: koszalińskim, kołobrzeskim, sławieńskim, świdwińskim, wałeckim, białogardzkim i choszczeńskim. W tym celu powołano 8 animatorek –doradczyń lokalnych, których zadaniem jest bezpośredni kontakt z kobietami potrzebującymi wsparcia, porady prawnej, psychologiczno-terapeutycznej, jak i promowanie działań Centrum oraz lokalnych punktów online. Dodać przy tym należy, że chociaż priorytetem Centrum jest pomoc kobietom i rodzinie, to udziela ono również wsparcia mężczyznom, których spotykają restrykcje podczas walki o prawa kobiet, biorącym udział wspólnie z kobietami w strajkach kobiet.

Lokalne Centra Praw Kobiet–w ramach wolontariatu prowadzą:

 • miasto Koszalin – Teresa Tomczyk, koordynatorka koszalińskiego Biura;
 • powiat koszaliński – Dorota Wójcicka-Popowicz, radna Rady Miejskiej w Polanowie;
 • powiat kołobrzeski – Małgorzata Niewiadomska, psycholożka;
 • powiat sławieński – Justyna Pacuła-Woźniak, animatorka lokalna SZOWES w regionie koszalińskim;
 • powiat świdwiński – Beata Ociepa, wiceburmistrzyni Świdwina;
 • powiat wałecki – Marzena Domańska, animatorka lokalna SZOWES w regionie szczecineckim;
 • powiat białogardzki – Anna Suszyńska, radna Rady Gminy w Białogardzie.
 • powiat choszczeński – Irmina Olejnik-Czerwonka, pomysłodawczyni i pełnomocniczka Spółdzielni Socjalnej Siria w Drawnie.

 

Całodobowo czynny jest numer telefonu interwencyjnego: 506 062 288, który obsługuje koordynatorka projektu Dorota Róża Chałat.

W ramach realizacji projektu Koszalińskie Centrum Praw Kobiet Stowarzyszenie Era Kobiet współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, tj.:

Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Szczecinie,

Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w Warszawie,

Fundacją Stefana Batorego w Warszawie,

Stowarzyszeniem„Kuźnia Pomysłów” w Jeżyczkach,

Stowarzyszeniem „Klub Otwartej Twórczości” w Wałczu,

Fundacją „Klucz Nadziei” w Rogowie (z siedzibą w Kołobrzegu).

Prowadzimydziałania edukacyjne w zakresie równego traktowania, przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji, praw pacjenckich, łamania praw obywatelskich w różnych obszarach życia kobiet.

 

W ramach projektu organizowane są:

 • Kawiarnie Obywatelskie, podczas których poruszamy różnorodne tematy, związane z równością, prawami kobiet, prawami obywatelskimi.

Do tej pory odbyły się dwie Kawiarnie Obywatelskie: Rola Rad Osiedli –  budżet Rady a inicjatywa lokalna oraz Obywatelskie kampanie społeczne i ich edukacja seksualna i prawa pacjenckie;

 • Kawiarenki Prawne–realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Szczecinieo różnorodnej tematyce, głównie związanej z demokracją, prawami człowieka, prawami kobiet oraz popularyzacją zapisów Konstytucji RP. Wybór tematów oraz ich zakres jest dość szeroki i różnorodny, opiera się jednak na poszanowaniu i przestrzeganiu zapisów KONSTYTUCJI przez Obywatelki i Obywateli. Do tej pory odbyły się dwie Kawiarenki Prawne: „Konstytucja a prawa reprodukcyjne” oraz „Poc o nam wolność?”
 • Warsztaty dotyczące powoływania i funkcjonowania Rad Kobiet w województwie zachodniopomorskim ,organizowane w koszalińskim biurze.

 

Centrum przygotowuje broszurę na temat powoływania i funkcjonowania Rad Kobiet w województwie zachodniopomorskim oraz poradnik Obywatelki/Obywatela o prawach człowieka ze szczególnym zwróceniem uwagi na popularyzację i poszanowanie Konstytucji RP, praw kobiet w kontekście oddolnych ruchów, praw pacjenckich, Strajku Kobiet, manifestacji obywatelskich.

 

Wszystkie bieżące informacje można śledzić w mediach społecznościowych na stronie https://www.facebook.com/EraKobietKoszalin oraz u lokalnych animatorek-doradczyń.

 

Zapraszamy do siedziby projektu: Koszalińskiego Centrum Praw Kobiet ul. Piłsudskiego 6/2, w dni powszednie, w godz. 16 – 18 oraz do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Era Kobiet.

Komentarze