“Krasnal” z większą ilością miejsc

W czwartek, 8 września prezydent Anna Mieczkowska podpisała umowę   z wykonawcami – Pawłem Weremą i Jakubem Skibińskim na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Żłobka „Krasnal”.  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja ma na celu uzyskanie dodatkowych 4 oddziałów dla 96 dzieci (po 24 w każdym oddziale), które zlokalizowano w dobudowywanym dwukondygnacyjny budynku połączonym łącznikiem z istniejącym żłobkiem w części parterowej. W związku ze zwiększeniem liczby dzieci rozbudowana zostanie kuchnia główna w istniejącej części budynku oraz przeniesiona kuchnia mleczna do pomieszczeń w nowym budynku. W ramach zadania wykonane zostanie ogrodzenie, przyłącza i zagospodarowanie terenu. – Za 450 dni kołobrzeżanie będą mogli oddać do żłobka swoje pociechy. Do dzisiaj nasz żłobek ma ograniczoną liczbę miejsc, bo to są zaledwie 123 miejsca, po rozbudowie i wybudowaniu dodatkowych czterech sal 96 małych kołobrzeżan znajdzie tu fachową opiekę – mówiła A. Mieczkowska. – Ograniczona liczba miejsc w żłobku mogła powodować, że wiele rodzin nie miało problem z powrotem do aktywności zawodowej, bo mieli problem z zapewnieniem dziecku opieki. Zapewnienie wystarczającej ilości miejsc oraz wykwalifikowanego i fachowego personelu do opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta to zadanie samorządu, które powinno być realizowane ze szczególną starannością. Dlatego z dumą mogę powiedzieć – dziś podpisujemy umowę na rozbudowę kołobrzeskiego żłobka – mówi prezydent.  Koszt inwestycji to: 11.777.777,77 zł, dofinansowanie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2 mln zł, wykonawcy: Konsorcjum Firm: WS Sp z o.o., WP- Werema Paweł oraz SKITECH – Jakub Skibiński.

Komentarze