Kreowanie polityki mieszkaniowej w mieście

Jednym z głównych ustawowych zadań do realizacji, nałożonych na samorząd miejski jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, którą tworzą mieszkańcy Kołobrzegu. W tej kadencji podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu realizacji największej inwestycji mieszkaniowej w historii miasta, tzw. Osiedla Witkowice. Zaprojektowano zespół 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których zlokalizowano 289 lokali mieszkalnych o strukturze 1,2,3 – pokojowej. Inwestycję podzielono na 3 etapy. W chwili obecnej w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego jest etap I, gdzie do końca II kwartału 2024 oddane do użytkowania zostaną 4 budynki, a w nich 124 lokale mieszkalne. Już niebawem za kilka tygodni pierwsi najemcy otrzymają klucze do swojego pierwszego M, w ramach programu „Mieszkania dla rozwoju”, dedykowanego dla tej inwestycji. Kreowanie polityki mieszkaniowej to nie tylko realizacja budownictwa komunalnego z lokalami przeznaczonymi na najem komunalny i socjalny, ale także tworzenie nowych profili najmu proponowanych przez miasto. Już dziś wiemy, iż w roku 2024, gdy uda się pozyskać zewnętrzne finansowanie będziemy realizować kolejny projekt budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami wspomaganymi, a także staniemy przed decyzją w jakiej formule kontynuować II i III etap w ramach Osiedla Witkowice. Dyskusja w tym zakresie dopiero przed nami, lecz już dziś wiemy, że miasto pod wodzą Pani Prezydent Anny Mieczkowskiej, która nie boi się podejmować odważnych decyzji, zmierza w dobrym kierunku. Rozsądne i rozważne kreowanie polityki mieszkaniowej jest fundamentem dla rozwoju miasta i jego mieszkańców, a w szczególności powinno odpowiadać na sytuację demograficzną oraz skłaniać i przybliżać młodych ludzi do podjęcia decyzji o pozostaniu w Kołobrzegu.

Przewodniczący Klubu Radnych

Nowy Kołobrzeg

Łukasz Zięba

Komentarze