Kto powinien otrzymać nagrodę “Róży Wiatrów”?

Już 11 lutego podczas gali Kołobrzeskiej Róży Wiatrów dowiemy się kto zostanie czternastym laureatem nagrody przyznawanej przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. To prestiżowe wyróżnienie mogą otrzymać osoby lub organizacje działające na terenie miasta i powiatu kołobrzeskiego, które najbardziej zasłużyły się w działalności na rzecz społeczności naszego regionu.

Kołobrzeska Róża Wiatrów to nagroda dla najbardziej aktywnych osób i organizacji społecznych działających na rzecz mieszkańców naszego miasta i powiatu. Liga Morska i Rzeczna organizuje to wydarzenie, które jest niezwykle cenionym zaszczytem i mobilizuje do podejmowania kolejnych wyzwań. W skład Kapituły decydującej o wyłonieniu laureata są przedstawiciele organizacji oraz osoby, które w minionych latach uzyskały to wyróżnienie.

Kandydatury mogą składać organizacje pozarządowe. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
1. Wnioskodawca (adres pocztowy, e-mail, telefon):
2. Nazwa, imię i nazwisko kandydującego do otrzymania nagrody:
3. Adres (adres pocztowy, e-mail, telefon) organizacji, stowarzyszenia, kandydata:
4. Opis osiągnięć organizacji, stowarzyszenia, kandydata:
5. Działalność, osiągnięcia w minionym roku:
W przypadku kiedy kandydatem jest osoba fizyczna należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.
Wniosek (skan) można przesłać drogą elektroniczną na adres: Lmir2@op.pl lub złożyć w Urzędzie Miasta przy ul. Ratuszowej 13 do pani Katarzyny Pechman.
Termin składania wniosków upływa 27 stycznia 2023 roku godzina 12.00.

Pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku. Jak dotychczas tę nagrodę otrzymali:

2010 – Marek Padjas – Liga Morska i Rzeczna
2011 – Robert Śmigielski – Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
2012 – Portowa Ochotnicza Straż Pożarna “Tryton”, PSS Społem Kołobrzeg
2013 – Krystyna Gawlik – Klub Pioniera , Antoni Szarmach – popularyzator Kołobrzegu
2014 – Barbara Biela – WOŚP, Firma Renault Kasprzyk
2015 – Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu
2016 – Stowarzyszenia ,,Victoria” dla Osób Z Chorobą Nowotworową
2017 – Katarzyna Pechman – animator działań społecznych
2018 – Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu
2019 – Uniwersytet Trzeciego Wieku
2020 – Miłośnicy Dawnej Motoryzacji
2021 – Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska w Kołobrzegu
2022 – Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe

Komentarze