Kto rządzi gminą, gdy wójt w areszcie?

Wójt gminy Kołobrzeg najbliższe trzy miesiące ma spędzić w areszcie śledczym. Włodarz gminy usłyszał zarzut przyjęcia łapówki w kwocie 300 tys. zł za podjęcie czynności ukierunkowanych na wydanie korzystnej decyzji środowiskowej oraz podjęcie czynności mających na celu zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg. Kto podczas nieobecności wójta przejmie jego obowiązki? – Zadania wójta przejęła jego  zastępczyni, czyli Katarzyna Janicka-Golonka – informuje sekretarz gminy Adam Budka.

Na 30 września radni gminy Kołobrzeg mają zaplanowaną kolejną sesję. Od przewodniczącego Rady Gminy Kołobrzeg otrzymaliśmy informację, że sesja odbędzie się zgodnie z planem.

 

Komentarze