Ktoś zdemolował miejskie toalety

Nagroda w wysokości 2000 zł czeka na osobę, która przyczyni się do ustalenia i zatrzymania sprawcy aktów wandalizmu mających miejsce w w miejskich toaletach.

Ich dzierżawca zgłosił liczne uszkodzenia dokonane w publicznych szaletach. Dewastacja polega na niszczeniu baterii kranowych, uszkadzaniu klamek drzwi, a nawet kradzieży zlewów. Osoby, które są w posiadaniu jakiejkolwiek informacji dotyczącej wymienionych zdarzeń lub sprawcy, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji  w Kołobrzegu.

Dzierżawca jest jednak zdeterminowany w znalezieniu sprawców, a za pomoc wyznaczył nagrodę finansową Osoba, która przyczyni się do ujęcia sprawcy otrzyma 2000 złotych.

Komentarze