Kwalifikacja wojskowa trwa, WKU informuje

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie województwa zachodniopomorskiego odbywa się od 9 sierpnia do 19 listopada, każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, na podstawie obwieszczenia WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 r.

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani:

  • mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
  • kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • posiadaną dokumentację medyczną,
  • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian

w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

 

Termin kwalifikacji wojskowej na terenie administrowanym przez WKU w Kołobrzegu:

Miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej Termin kwalifikacji wojskowej
POWIAT BIAŁOGARDZKI –

miasto Białogard i gminy: Białogard, Karlino, Tychowo.

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X
w Białogardzie,
ul. Grunwaldzka 46
04.10 –15.10

2021 roku

POWIAT KOŁOBRZESKI –

miasto Kołobrzeg i gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Kołobrzegu,
ul. Żurawia 12b
11.10 –15.11

2021 roku

POWIAT ŁOBESKI –

gmina: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie,
ul. Niepodległości 66/2
20.09–08.10

2021 roku

 POWIAT ŚWIDWIŃSKI –

miasto Świdwin i gminy: Brzeżno, Połczyn Zdrój, Rąbino,

Sławoborze, Świdwin.

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie,
ul. Drawska 32
20.09 –05.10

2021 roku

 

KONTAKT

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu, Jedności Narodowej 9, 78-100 Kołobrzeg – tel. 261223140,

wkukolobrzeg@ron.mil.pl

Służba przygotowawcza – tel. 261223111

Terytorialna służba wojskowa  – tel. 261223113

Zawodowa służba wojskowa – tel. 261223115

Legia Akademicka – tel. 261223114

Służba kandydacka – tel. 261223114

Komentarze