Leczenie tlenem – na czym polega? TLENOBALTICA zaprasza

Na czym polega leczenie tlenem? Na jakie schorzenia stosuje się komorę hiperbaryczną? Na te i inne pytania odpowie właścicielka TLENOBALTICA – mgr inż. Anna Wiśniewska-Kryszyńska.

Firmę TLENOBALTICA otworzyłam na początku 2020 roku. Firma jest firmą rodzinną, osobą współpracującą na stałe jest lekarz. Gabinet ma swoją siedzibę w Kołobrzegu przy ulicy Słowińców 7 – znanej jako pasaż handlowy.

Jaką misję ma pani firma?

Misją firmy jest wspomaganie leczenia wielu stanów chorobowych poprzez stosowanie tlenu w środowisku podwyższonego ponad naturalne warunki ciśnienia. Jest to tzw. tlenoterapia hiperbaryczna.

Na jakim sprzęcie się opieracie?
Do terapii służy urządzenie wywarzające nadciśnienie o wartości 1,3 atmosfery (ATA) i jednocześnie koncentrujące tlen z otaczającego powietrza, który podawany jest do pacjenta przebywającego w komorze przez specjalną maskę gdzie miesza się z powietrzem komory znajdujące się pod wzmożonym ciśnieniem. W tym przypadku, w zależności od szczelności maski oddychamy zazwyczaj mieszanką powietrza o zawartości ok. 80-95% czystego tlenu. Rozmiary komory umożliwiają jednoczesną terapię dziecka w towarzystwie opiekuna prawnego.
Nie bez przyczyny wybrałam komorę o takim właśnie ciśnieniu, gdyż taka jego wartość zapewnia bezpieczeństwo pacjenta w szerokim zakresie przypadków, w tym dzieci. W takiej komorze (miękkiej) ciśnienie jest podwyższane na mniejszą skalę a zabieg jest równie skuteczny, jednak działa stopniowo i lepiej rozkłada się w czasie.

Czy osoby niepełnosprawne również mogą skorzystać z komory?
Gabinet nie wyklucza z tlenoterapii hiperbarycznej osób niepełnosprawnych. Jest wyposażony w podjazd dla wózka inwalidzkiego, w razie potrzeby z wyciągarką oraz podnośnik hydrauliczny o udźwigu do 150 kg wraz ze specjalna uprzężą. Umożliwia to umieszczenie w komorze osoby nie tylko mało sprawnej ruchowo ale też osoby z całkowitym porażeniem kończyn.
Bezpieczeństwo epidemiologiczne związane z pandemią zapewnia zmywalna powierzchnia wewnętrzna komory, wymuszona skuteczna wentylacja pracowni oraz sterylizacja powietrza w pracowni przez wirruso i bakteriobójczą przepływową lampę promieniowania UV dużej mocy.

Jak pandemia wpłynęła na waszą pracę?

Pandemia wpłynęła oczywiście na działalność firmy, jednakże ostatnie badania dowodzą, że nawet w tak specyficznych okolicznościach firma może realizować swoją misję. Ostatnie badania wykazują, że tlenoterapia hiperbaryczna jest dużym krokiem w procesie poprawy stanu zdrowia zwłaszcza pacjentów z po przebytej chorobie COVID 19. Poprzez sesje w komorze hiperbarycznej można zminimalizować skutki niedotlenienia co pozytywnie wpływa na przewlekłe zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni, problemy kardiologiczne i neurologiczne.
Warto jednak pamiętać, że badania nad skutkami i powikłaniami takiej terapii wciąż trwają.

Na czym polega leczenie tlenem?
Generalnie, terapia ma charakter regeneracyjny. Tlenoterapia hiperbaryczna jest metodą przyjazną dla osób w każdym wieku i staje się podstawą w regeneracji pozabiegowej i pochorobowej.
W terapii wykorzystuje się szczególne własności hiperbarycznego tlenu, czyli zwiększoną rozpuszczalność tlenu w krwiobiegu i skuteczniejsze jego wchłanianie się w tkankach.
Powoduje to:

8 krotne zwiększenie w krwiobiegu ilości komórek macierzystych organizmu ( mogących przekształcić się potencjalnie w nową komórkę każdego narządu, w tym także skóry)
-łagodzenie przewlekłych i ostrych stanów zapalnych (tlen ma właściwości bakteriobójcze)
łagodzenie bólu -(ból to krzyk tkanek o tlen!!)
-przyspieszenie metabolizmu, co wpływa na detoksykację organizmu i wzrost odporności przeciwwirusowej i przeciwbakteryjnej.

Jak wygląda zabieg?

Technicznie zabieg składa się z trzech części.
Kompresji- fazy powolnego sprężania powietrza, czyli zwiększania ciśnienia w komorze.Trwa ona około 6-12 minut, aż do momentu osiągnięcia ciśnienia nominalnego
Etapu głównego który trwa około 45-60 minut. W komorze panuje już odpowiednie ciśnienie, Koncentrator tlenu działający automatycznie w sposób cykliczny.dba o kilkuminutowe przerwy będące odpoczynkiem dla płuc oddychających w tak specyficznych warunkach Takie podejście pozwala zminimalizować potencjalne ryzyko związane z tlenoterapią, np. możliwość zatrucia tlenem.
Dekompresji czyli fazy wyrównania ciśnienia w komorze do ciśnienia atmosferycznego, która podobnie jak sprężanie, trwa około 6-12 minut.
Następnie osoba może opuścić komorę.

W trakcie zabiegu przebywający w komorze pacjent ma stały kontakt z personelem tak wzrokowy jak i głosowy poprzez interkom.

Odpowiednio przeprowadzony zabieg w komorze hiperbarycznej jest bezbolesny i nieinwazyjny. Jednak zmiany ciśnienia w trakcie sprężania oraz rozprężania powietrza mogą wywołać lekki dyskomfort odczuwany w uszach.W momencie osiągnięcia docelowego poziomu ciśnienia ten dyskomfort znika, ponieważ ciśnienie się już nie zmienia. Takie zjawisko należy natychmiast zgłosić, aby operator komory mógł natychmiast zareagować odpowiednią zmianą parametrów aktualnie panującego w komorze ciśnienia.

Jakie są wskazania do tlenoterapii?
Klasycznymi wskazaniami do terapii hiperbarycznej jako wspomagania leczenia są:
-migrenowe bóle głowy,
-tlenoterapia hiperbaryczna może być z powodzeniem stosowana u osób po przebytej chemioterapii czy radioterapii, jako bardzo skuteczny element regeneracji i wzmocnienia organizmu po bardzo obciążającym leczeniu. Jednak nie może być łączona z aktualnie prowadzonym leczeniem.
-powikłania po urazach czaszkowo-mózgowych i niedotlenieniu mózgu -udarze\
-stany zapalne skóry (np. trądzik)
-nagła (niezapalna) głuchota
anemia
przewlekłe zespoły bólowe ( w tym kręgosłupa)
przewlekłe procesy zapalne ( np. borelioza)
autyzm, procesy demielinizacyjne mózgu

A przeciwwskazania?

Przeciwwskazaniem do zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej są
-odma płucna, ( inaczej odma jamy opłucnowej)
-rozedma płuc
-zapalenie dróg oddechowych,
-epilepsja,
-rozsiana choroba nowotworowa,
-ostre schorzenia ucha, -przebycie operacji ucha w kości skroniowej
-ciąża,
-wszczepienie rozrusznika serca,
-infekcje dróg oddechowych.
-astma
-choroby płuc z retencją dwutlenku węgla
-zapalenie nerwu wzrokowego.
-operacja klatki piersiowej przebyta w nieodległym czasie
Wyklucza z zabiegu stosowanie leków
Adriamycyny, Cis-platyny– (leki stosowane w chemioterapii)
Disulfiramu, Sulfamylonu  – (leków stosowanych w leczeniu alkoholizmu),
Bleomycyny – (lek stosowany w leczeniu raka, chłoniaka, ziarninaka).

Czy klaustrofobia wyklucza z zabiegów?
To jest bardzo indywidualne. W skrajnych przypadkach, w naszym urządzeniu można łagodzć dolegliwości tego typu poprzez obecność w komorze drugiej bliskiej osoby.

Komentarze