Łukasz Zięba o polityce parkingowej

Brak miejsc postojowych w mieście to zmora kierowców w tym mieszkańców i turystów przyjeżdżających do Kołobrzegu autem od lat. Kłopot ze znalezieniem parkingu, jest duży, szczególnie w okresie sezonu letniego, tudzież niepogody ruch kołowy się nasila, a to powoduje paraliż komunikacyjny i tzw. korki na ulicach miasta. Przez ostatnie kilkanaście lat mówiono tylko o tym, co należy zrobić, jakie kroki podjąć, lecz złotej recepty na ten palący problem nie znaleziono.  W tej kadencji członkowie Klubu Radnych Nowy Kołobrzeg poprzez komisję w Radzie Miasta Kołobrzeg w których pracują, niejednokrotnie podnosili ten temat, wraz z propozycjami gotowych rozwiązań. Tutaj mogę pokusić się o stwierdzenie, że miasto w niektórych obszarach w tym zakresie konsekwentnie realizuje przyjęte przez nas założenia. Warto wspomnieć o trwającej już inwestycji budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Kamiennej (kilkunastoletnia dyskusja o konieczności jego powstania, zmaterializowała się), która zakończy się pod koniec 2024. W trakcie procedowania jest uzyskanie pozwolenia na budowę na realizację parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Towarowej, gdzie inwestorem jest Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o. we współpracy z firmą wykonawczą w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. To jeszcze nie koniec, planowane jest utworzenie parkingu Park&Ride przy ul. 6 Dywizji Piechoty w ramach realizacji inwestycji Bazy Komunikacji Miejskiej wraz z obsługą taboru wszystkich spółek miejskich. Dopełnieniem powyższych działań byłoby utworzenie parkingu buforowego przy węźle drogi S6 Kołobrzeg Wschód, który mógłby pełnić rolę parkingu Park&Ride. Ważnym elementem spinającym sieć parkingów jest elektroniczny system tablic interaktywnych, zlokalizowanych na wszystkich wjazdach oraz informujących o lokalizacji i liczbie dostępnych miejsc postojowych w danym punkcie. Wydaje się sądzić, iż podjęte działania i realizowane inwestycje już w roku 2025 zaowocują możliwością wprowadzania kolejnych zdecydowanych kroków zmierzających w kierunku ograniczania ruchu w strefie A oraz centrum miasta.
Przewodniczący Klubu Radnych
Nowy Kołobrzeg
Łukasz Zięba
Fot. Karol Skiba

Komentarze