Mają nową pracownię

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu mogą cieszyć się nową pracownią mechaniczną, która została wyposażona w specjalistyczny sprzęt do kształcenia zawodowego.

W obecności uczniów szkoły starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski wspólnie z dyrektorką szkoły-Dominiką Caune oficjalnie otworzył pracownię mechaniczną, która powstała dzięki realizacji projektu partnerskiego pn. „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach VIII Osi Priorytetowej Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. – Koszt zakupu sprzętu do pracowni mechanicznej wyniósł 267 952 złotych. Powiat Kołobrzeski przeznaczył na ten cel kwotę 32 tysięcy  złotych. Dzięki nowej pracowni uczniowie będą mogli zdobywać dodatkowe umiejętności, które wykorzystają w swojej dalszej praktyce zawodowej – mówi starosta Tomasz Tamborski. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu poprzez współpracę z pracodawcami i przedsiębiorcami oraz wdrożenie programów rozwojowych szkoły, służących podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez: realizację staży zawodowych, szkoleń specjalistycznych, programów wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse na rynku pracy, doradztwo zawodowe, podniesienia kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia i studia podyplomowe i wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Komentarze