Miasteczko zdrowia przy sanatorium MSWiA

Rządowy program Profilaktyka 40 Plus promowany jest dziś w Kołobrzegu.

Miasteczko profilaktyczne Narodowego Funduszu Zdrowia stanęło przy sanatorium MSWiA. Trwa akcja zachęcająca mieszkańców i turystów do udziału w programie „Profilaktyka 40 Plus”. Pracownicy NFZ pomagają w wypełnieniu ankiety i uzyskaniu e-skierowania na badania wykonywane w ramach tego programu.

Na miejscu można także wykonać część badań, a oferta przewiduje:

  •  mierzenie ciśnienia i poziomu cukru
  •  ważenie i określanie BMI
  •  spirometrię i pomiar CO2 w płucach
  •  konsultacje specjalistyczne, w tym dietetyka
  •  mammografię w mammobusie (dla pań 50–69 lat)
  •  spotkanie z kołobrzeskimi Amazonkami i przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
  •  uzyskanie EKUZ

Miasteczko zdrowia w Kołobrzegu będzie czynne do godziny 18.

Komentarze