Miasto czeka trudny rok budżetowy

Prezydent Anna Mieczkowska oficjalnie złożyła dziś w Biurze Rady Miasta projekt budżetu na 2023 rok. Nie ukrywała przy tym, że jest to ciężki okres dla finansów miasta.

– Czeka nas najtrudniejszy rok od początku istnienia naszego samorządu. Galopująca inflacja, wzrost cen energii, drożyzna i zbyt powolne działania naszego rządu sprawiają, że zebranie wszystkich dochodów i wydatków było tym razem bardzo trudne – mówiła tuż przed złożeniem projektu budżetu prezydent Anna Mieczkowska. Jak wyliczała: inflacja dochodzi już do prawie 18%, wzrost cen energii w przypadku Kołobrzegu to 260%, a wzrost stóp procentowych to 6,75 %. To przekłada się na wzrost opłat za gaz, paliwa, a to z kolei ma realny wpływ na ceny usług, na przykład komunalnych.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 397 milionów złotych. Przewidziane dochody to z kolei 343 miliony. Daje to deficyt w wysokości 54 mln zł. Jak wskazuje skarbnik miasta Jolanta Włodarek, tym razem niestety nie można powiedzieć, że jest to deficyt operacyjny, który w trakcie roku będzie się stopniowo zmniejszał. Prezydent wskazuje, że sytuacja jest niepewna zwłaszcza z uwagi na możliwy brak unijnych środków, które były motorem wielu kołobrzeskich przedsięwzięć i inwestycji.

Największe wydatki miasto zaplanowało na oświatę (87 mln zł), transport (81 mln zł) i gospodarkę komunalną (46 mln zł). Założenie przy układaniu budżetu było takie, aby realizować inwestycje już rozpoczęte oraz te o strategicznym znaczeniu dla naszego miasta i te, na które miasto otrzymało wysokie dofinansowania. W 2023 przewidziano więc m.in. budowę parkingu na Kamiennej, dalszą rozbudowę żłobka, powstanie pierwszych mieszkań na osiedlu Witkowice. Realizacji doczekają się także inwestycje z Budżetu Obywatelskiego. Mimo trudnej sytuacji urząd nie zrezygnuje z działań zdrowotnych dedykowanych mieszkańcom. Nadal będzie realizowanych sześć programów prozdrowotnych, w tym rehabilitacja dla seniorów, szczepienia na grypę dla mieszkańców 65+, czy dofinansowanie in vitro.

Projekt budżety trafi teraz do poszczególnych komisji, a uchwała znajdzie się w porządku obrad sesji Rady Miasta zaplanowanej na 30 listopada.

 

Komentarze