Miasto ogłasza zbiórkę – jest pomoc dla uchodźców

Prezydent Miasta ogłasza zbiórkę materiałów opatrunkowych i higienicznych. Akcja została zainicjowana na skutek rozmów z Konsulem Honorowym Ukrainy. 

Zbiórka prowadzona będzie całą sobotę od godziny 10.00 do 18.00 przez Urząd Miasta (wejście od dawnego PUP) przy ul. Ratuszowej 13. Od poniedziałku do piątku materiały opatrunkowe i higieniczne można przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – do Magazynu Sezam przy ul. Unii Lubelskiej 35, od godziny 9.00 do 13.00.

Miasto zapewnia pomoc psychologiczną  wszystkim dzieciom pochodzenia ukraińskiego uczęszczającym do miejskich jednostek oraz ich rodzinom. Dodatkowo na terenie miasta znajduje się już 225 miejsc, w których mogą zostać zakwaterowani uchodźcy. Cały czas czekamy na deklaracje przedsiębiorców, którzy mają możliwości w tym względzie. W razie konieczności Miasto jest gotowe do zorganizowania kolejnych tymczasowych miejsc, do których mogą trafić potrzebujący.

Jak podaje MSZ Informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są pod numerem infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców: +48 47 721 75 75.

Więcej szczegółów TUTAJ

 

Komentarze