Miasto ogłosiło sprzedaż końcową węgla

Gmina Miasto Kołobrzeg rozpoczęła sprzedaż końcową węgla po preferencyjnej cenie 1.800,00 zł za tonę.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi – 10,86 tony, w tym:

  • groszek – 0,44 ton
  • orzech – 10,42 tony

Sprzedaż prowadzona będzie do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2023 r.

Nabywców węgla nie obowiązują limity ilościowe. Osoby, które zakupiły już węgiel po cenie preferencyjnej w ilości 3 ton, będą mogły skorzystać z możliwości zakupu dodatkowej ilości węgla w ramach sprzedaży końcowej.

Uprawnieni do zakupu węgla są:

  • mieszkańcy Gminy Miasto Kołobrzeg, kwalifikujący się do dodatku węglowego – po złożeniu wniosku;
  • mieszkańcy innych gmin – po złożeniu wniosku oraz przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego kwalifikację do dodatku węglowego, wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby chcącej zakupić węgiel.

Wnioski można składać od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej (w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu u pracownika Dyżurnego Działu Świadczeń Pieniężnych dla Rodziny ul. Okopowa 15, 78-100 Kołobrzeg lub do skrzynki podawczej umieszczonej w holu głównym centrum) jak i formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP po zatwierdzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela pracownik dyżurujący Działu Świadczeń Pieniężnych dla Rodziny Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu.

Wnioski dostępne są:

  • w budynku Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
  • do pobrania w wersji elektronicznej – WNIOSEK.

Komentarze