Miasto ponownie spróbuje przyłączyć Korzyścienko

Korzyścienko zostanie jednak przyłączone do Kołobrzegu? Urzędnicy ponownie rozpoczynają całą procedurę dotyczącą poszerzenia granic miasta. W programie sesji Rady Miasta zaplanowanej na 29 listopada znalazły się projekty uchwał w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta, a także przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym zakresie.
Chodzi o dokładnie 81 działek leżących w sołectwie Korzyścienko. Te tereny w większości i tak należą do miasta lub jednostek kołobrzeskiego samorządu. Magistrat chciałby w przyszłości stworzyć tu strefę ekonomiczną, by móc rozwijać inne gałęzie gospodarki. Temat pojawił się już przed rokiem. Wówczas o zasadności takiego działania przekonywała prezydent Anna Mieczkowska. Odbywały się konsultacje z mieszkańcami miasta, swoje zorganizowała także gmina, której mieszkańcy niechętnie patrzyli na oddanie części terenów. W końcu radni miejscy zdecydowali o chęci przyłączenia 123 hektarów w Korzyścienku. Cała procedura musiała przejść jednak przez ręce wojewody, który zablokował cały proces. Temat trafił więc do kosza co w Kołobrzegu uznano za decyzję polityczną. Teraz kwestia przyłączenia Korzyścienka powraca, a w czasie komisji edukacji, kultury i spraw społecznych zdziwienie takim krokiem magistratu wyrażał radny Maciej Bejnarowicz. – Czy zmieniło się uzasadnienie dla tej uchwały? Co się wydarzyło, że ta uchwała po raz drugi ma być procedowana? Czy są prowadzone jakieś rozmowy z gminą, żeby znowu nie dać odczuć gminie jakiegoś takiego działania inwazyjnego?
Kwestia poszerzenia granic powraca w dokładnie takiej samej formie, jak przed rokiem proponowali miejscy urzędnicy. Decyzję w tej sprawie radni podejmą już w środę,

Komentarze