Miasto porozumiało się z dzierżawcą Campingu Baltic

Urząd Miasta podpisał dziś porozumienie z dzierżawcą terenu Campingu Baltic. Na jego podstawie jeszcze dziś skierowany zostanie do Rady Miasta projekt uchwały o wyrażenie przez radnych zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą do dnia 31 października 2023 r.

Do tego terminu miasto ogłosi przetarg na dzierżawę terenu Campingu. – Co ważne, dzierżawca zobowiązał się do zapłacenia czynszu dzierżawnego za okres 10 miesięcy w nowej wysokości – zgodnie z kwotą umieszczoną przez miasto w wykazie – 367,5 tysięcy złotych netto. Ponadto zobowiązał się do złożenia stosownych zabezpieczeń w zakresie obowiązku wydania przedmiotu umowy po jej zakończeniu – informuje Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu.
Porozumienie pozwoli w bezkonfliktowy sposób odzyskać nieruchomość, a zarazem zabezpiecza interes finansowy miasta. Ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do radnych Rady Miasta.

Fot. camping.kolobrzeg.pl

Komentarze