Miasto wprowadza nowy program finansowania in vitro [WIDEO]

Na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent miasta Anna Mieczkowska przedstawiła projekt uchwały “Zdrowszy Kołobrzeg – leczenie niepłodności metodą in vitro”. Dokument trafił do rąk przewodniczącego Rady Miasta
Bogdana Błaszczyka.

Chodzi o rozszerzenie dotychczasowego programu in vitro realizowanego przez miasto od stycznia 2020 r. W tym czasie skorzystało z niego 26 par. Dzięki programowi urodziło się 10 dzieci. Jego roczny koszt to 100 tysięcy zł. Od początku przyjęcia programu do realizacji Kołobrzeg pozyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 50tysięcy złotych rocznie. Kwota dotacji pokrywa 50 % kosztów realizacji pojedynczej procedury. Dodatkowo w 2023 roku miasto podpisało umowę z Powiatem Kołobrzeskim w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie programu, w wysokości 20 tysięcy złotych.

Rozpoczynający się program będzie realizowany w latach 2024 – 2029. Jego całkowity koszt oszacowano na 720 000 zł (120 000,00 zł rocznie). Program zakłada dofinansowanie do 20 procedur rocznie. Dodatkowo rozszerzony zostanie zakres interwencji o zabezpieczenie płodności na przyszłość. Nowotwory złośliwe to współcześnie jeden z poważniejszych problemów zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych na całym świecie. Zjawisko niepłodności wśród osób dotkniętych chorobą nowotworową jest skutkiem nie tylko samej choroby, ale może także towarzyszyć jej leczeniu. Młodzi pacjenci onkologiczni wskazują obawę o utratę płodności jako jeden z istotnych lęków towarzyszących chorobie nowotworowej. Przedstawiony program został poszerzony o nowe elementy w postaci zabezpieczenia płodności w przypadku chorób lub procedur leczniczych potencjalnie gonadotoksycznych lub urazów. Projekt uchwały będzie procedowany na najbliżej sesji Rady Miasta.  Co istotne, w przypadku wznowienia finansowania procedury in vitro przez państwo, samorząd nie będzie mógł dalej prowadzić tego programu.

Więcej w materiale wideo

Komentarze