Miejski Dzień Edukacji Narodowej

Wczoraj w Regionalnym Centrum Kultury odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To ważne wydarzenie, które podkreśla znaczenie edukacji i docenia trud włożony przez pedagogów w kształcenie młodych pokoleń.

W tym dniu doceniamy nauczycieli, którzy nieustannie pracują nad rozwojem swoich uczniów, inspirują i dbają o ich lepszy start w nadchodzącą przyszłość. Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg dla wyróżniających się pedagogów to symboliczne podziękowanie za ich pracę.

Jak powiedziała prezydent miasta Anna Mieczkowska: „Edukacja to nie tylko proces przekazywania wiedzy i umiejętności, ale także kształtowanie charakterów, budowanie wartości i rozwijanie umiejętności życia w młodych ludziach, którzy już za moment będą stanowić naszą przyszłość. To właśnie nauczyciele stoją na pierwszej linii tego ważnego procesu.”

 

Nagrodą Prezydenta Miasta Kołobrzeg  uhonorowani zostali nauczyciele szkół podstawowych:

Pani Lidia Mikołajek – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

Pani  Beata Niewolewska  – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1

Pani Jolanta Kunert – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3

Pani Agnieszka Nikel – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3

Pani Anna Gasińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3

Pani Alina Rachańska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4

Pani Beata Sadowska – nauczyciel i wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4

Pani Jolanta Chmara – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5

Pani Jolanta Kochman – Gebauer – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5

Pani Ewa Smaruj – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5

Pani Kamila Kulińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 6

Pani Mariola Polak – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 6

Pani Małgorzata Kapica – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 6

Pani Mariola Stańczak– nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 6

Pani Małgorzata Kałużna – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7

Pani Renata Konopka – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7

Pan Adam Swat – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8

Pani Ewa Krzesińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 8

Pani Aleksandra Klimkowska– nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 8

Pani Wioletta Skowyra – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9

Pan Łukasz Połuboczko – nauczyciel i wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9

 

Nagrodą Prezydenta Miasta Kołobrzeg  uhonorowani zostali także  nauczyciele kołobrzeskich  przedszkoli

Pani Marta Żemojtel  – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1

Pani Karolina Gwiazda  – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 1

Pani Renata Wiatrzyk  – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2

Pani Małgorzata Paczkowska – nauczyciel i wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2

Pani Joanna Libera – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3

Pani Marta Kuczyńska – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 3

Pani Dorota Warzocha – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4

Pani Angelika Mofina – Pręga – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 4

Pani Aneta Buczkowska – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6

Pani Małgorzata Kucal – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 6

Pani Monika Hazubska  – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7

Pani Kalina Kucharczyk – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 7

Pani Danuta Adamczyk – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8

Pani Anna Kaszubowska – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 8

Pani Violetta Stawicka – dyrektor Przedszkola Miejskiego 10

Pani Katarzyna Sieruga – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 10

 

Komentarze