Miejskie spółki tworzą klaster energii

Prezesi miejskich spółek, wraz z prezydentem miasta, podpisali dziś porozumienie o utworzeniu Kołobrzeskiego Klastra Energii.
Czym jest Klaster Energii? To porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. Celem klastra energii jest rozwój energetyki opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii, służący poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki.

Miejskie spółki będą więc współpracować ze sobą przy wytwarzaniu i używaniu energii. Będą produkować energię na swoje potrzeby, ale też na potrzeby innych partnerów związanych porozumieniem.  -To cenna inicjatywa mająca na celu poprawienie bezpieczeństwa energetycznego, ale też ograniczenie kosztów funkcjonowania spółek, a tym samym mniejsze koszty świadczonych przez nie usług. Na utworzeniu klastra przede wszystkim zyskają mieszkańcy – mówiła podczas podpisywania porozumienia prezydent Anna Mieczkowska.
Koordynatorem Kołobrzeskiego Klastra Energii został prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej Andrzej Olichwiruk. Jak podkreślił, nowe technologie, dają wiele możliwości produkcji dodatkowej energii. Biogaz z oczyszczalni ścieków produkowany przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, czy z kompostowni produkowany przez Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska, może z powodzeniem być użyty przez inną spółkę. W system będą włączone miejskie jednostki mogące produkować energię z fotowoltaiki.
Na utworzenie i funkcjonowanie klastra oraz na inwestycje związane z budową nowych źródeł energii można pozyskać zewnętrzne dofinansowania. Odpowiednie programy już są uruchomione, a wnioski składać można do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miejskie spółki będą więc chciały pozyskać pieniądze na inwestycje właśnie z tych źródeł.

 

Komentarze