Mieszkańcy Rymania cieszą się z nowej inwestycji

Na pewno sportowcy, ale i mieszkańcy gminy Rymań nie kryją radości ze zmodernizowanego stadionu sportowego, nowego boiska do piłki siatkowej i siłowni zewnętrznej, na której będzie można popracować nad swoją kondycją fizyczną.  

W Rymaniu zakończono realizację projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. W ramach realizacji działania wykonano infrastrukturę sportową, która teraz będzie służyła  mieszkańcom. Inwestycja podniosła dostępność, funkcjonalność i estetykę przestrzeni oraz stworzyła zaplecze do realizacji projektów społecznych.
Zakres rzeczowy projektu obejmował: wykonanie boiska do siatkówki i bieżni tartanowej, wymianę nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej, wymianę ogrodzenia i siedzeń, wykonanie boksów dla zawodników, instalację monitoringu oraz instalację oświetlenia energooszczędnego. Na stadionie sportowym powstała siłownia zewnętrzna wraz z zestawem do treningu kalenistycznego i skateparkiem. W ramach inwestycji został zagospodarowany również teren przy hali sportowej i ośrodku zdrowia  poprzez  budowę placu zabaw oraz placu manewrowego BRD służącego dzieciom do nauki jazdy na rowerze. Jednocześnie w ramach prac został zagospodarowany teren poprzez nasadzenia zieleni, wytyczenie i utwardzenie chodników oraz wprowadzenie obiektów małej architektury tj.: ławek, koszy, donic, itd. W ramach inwestycji został wykonany remont ulicy Sportowej wraz z budową parkingu przy niej oraz przebudowana zastała ulica Kwiatowa.
Projekt został  zrealizowany w celu stworzenia bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działań społecznych oraz w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców wynikających z braku dostępnych, funkcjonalnych, estetycznych przestrzeni i obiektów publicznych.
Na nowo powstałej infrastrukturze realizowane będą teraz działania sportowe skierowane do dzieci, młodzieży i osób starszych, co poprawi kondycję fizyczną tych grup.  Inwestycja cieszy wójta gminy Rymań Mirosława Terleckiego, który widzi w niej nie tylko walory sportowe: – Realizacja projektu umożliwi co bardzo ważne w tych czasach nawiązywanie relacji międzyludzkich. Nasi mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzać czas, a przy okazji i zadbać o tężyznę fizyczną – mówi wójt Mirosław Terlecki. 

Fot. GOK Rymań

Komentarze