Mieszkańcy ulicy Wiedeńskiej nie będą zadowoleni

Do Urzędu Miasta wpłynęło pismo z Agencji Mienia Wojskowego w sprawie ulicy Wiedeńskiej.

Na prośbę mieszkańców, prezydent Anna Mieczkowska zwróciła się do AMW z wnioskiem o remont tej ulicy. Mieszkańcy od dawna wskazują, że droga do ich budynków  jest w fatalnym stanie. Niestety nie jest ona własnością miasta i nie można na jej utrzymanie przeznaczyć środków z budżetu.
Agencja Mienia Wojskowego, która sprzedała tereny pod budowę budynków poinformowała miejskich urzędników, że remont nie jest konieczny. Jak czytamy: – poprawienie jakości ulicy Wiedeńskiej nie leży w interesie Oddziału. Droga jest przejezdna i nie ma większych ubytków, które mogłyby powodować roszczenia odszkodowawcze od jej codziennych użytkowników. Agencja przyznaje natomiast, że degradacji uległy pobocza poprzez parkujące tam samochody.

Wskazuje, że poprawa sytuacji nastąpiłaby w przypadku zagrodzenia wjazdu na pobocza i ustawienie znaku zakazu parkowania. AMW zdaje sobie jednak sprawę, że takie rozwiązanie wywołałoby niezadowolenie społeczne. Agencja zwróciła się też do Krajowego Zasobu Nieruchomości o przejęcie tej drogi, by nowy właściciel mający interes w utrzymaniu drogi mógł należycie zadbać o ten teren.

Komentarze