“Mieszkanie za remont” – rusza już 10. edycja miejskiego programu

9 mieszkań z zasobów komunalnych miasta zostało przeznaczonych do kolejnej edycji programu “Mieszkanie za remont”.

Pomysł urzędników jest prosty – mieszkańcy mogą otrzymać lokal od miasta bez oczekiwania w kolejce, ale pod warunkiem, że przeprowadzą w nim na własny koszt niezbędne prace remontowe. O takie mieszkanie mogą starać się osoby, które znajdują się na tzw. liście mieszkaniowej i oczekują na przyznanie lokalu od miasta, albo już posiadają mieszkanie od miasta, lecz chcą zamienić je na inne.

W poprzednich edycjach programu dokładnie 29 mieszkań trafiło do mieszkańców. Obecnie miasto przedstawiło 9 kolejnych:

1. Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Jedności Narodowej 58/5

2. Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Grochowskiej 6e/7

3. Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Grochowskiej 6j/2

4. Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Budowlanej 41/7

5. Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Dworcowa 4/6

6. Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Rybacka 2/6

7. Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Trzebiatowska 32/2

8. Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. 6-tej Dywizji Piechoty 72/4

9. Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Trzebiatowska 43/5

Oględzin lokali można dokonać po umówieniu terminu z Kołobrzeskim Towarzystwem Budownictwa społecznego pod nr tel.:  94 35 444 81 w godz. 7.00 – 15.00 od dnia 15 stycznia do 23 lutego.

Wniosek o przydział lokalu przeznaczonego do remontu można składać do 15 marca na drukach GKL05-D01. Wniosek można pobrać ze strony www.kolobrzeg.pl => BIP w zakładce – Jak załatwić sprawę w urzędzie/Karty usług/Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej/Sprawy lokalowe

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 118 tel. 94 3551537 lub 1 tel. 94 3551545 Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej przy ul. Ratuszowej 13.

Komentarze