Mija ważny termin dla świadczenia żłobkowego

Rodzice, którzy chcą skorzystać ze żłobkowego z wyrównaniem od stycznia powinni złożyć wniosek do końca maja. W ramach nowego programu dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ZUS przelał już ponad 86 mln złotych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał pierwsze pieniądze na konta placówek w ramach żłobkowego. Liczba dzieci, na które przyznano do tej pory dofinansowanie, wynosi ponad 65 tysięcy.

Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi chodzić do żłobka lub klubu dziecięcego, który jest wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie tego rejestru ZUS weryfikuje dane dotyczące dziecka i przelewa środki placówkom.

Rodzice mogą otrzymać dofinansowanie nawet wstecz, od stycznia 2022 r., jeśli dziecko w tym miesiącu uczęszczało do żłobka. Muszą złożyć wniosek do końca maja 2022 roku. Wtedy ZUS przekaże dofinansowanie placówce za miesiące po 31 grudnia 2021 r., w których dziecko chodziło do żłobka.

Po 31 maja 2022 r. można ubiegać się o dofinansowanie jedynie na bieżąco. W praktyce oznacza to, że na podstawie wniosku złożonego po 31 maja, dofinansowanie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do ZUS. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony w ciągu 2 miesięcy od kiedy dziecko zaczęło chodzić do żłobka, to dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce.

Wysokość kwoty przekazanej przez ZUS na rachunek placówki rodzice sprawdzą na swoim profilu PUE ZUS.

Ważne jest, aby placówki uzupełniły dane za wszystkie właściwe miesiące, które potrzebne są, aby automatycznie przyznać dofinansowanie. Brak wymaganych informacji albo nieścisłości w rejestrze żłobków mogą wydłużyć przekazanie środków lub w pewnych przypadkach wręcz uniemożliwić ich wypłatę.

Dofinansowanie przysługuje na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Mogą z niego skorzystać na przykład rodzice na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, które nie ukończyło 12 miesiąca życia i po ukończeniu 35 miesiąca życia dziecka – za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Dofinansowanie dotyczy opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub innej placówce. Nie wlicza się do niej kosztów wyżywienia dziecka. Co miesiąc ZUS wypłaci więc kwotę faktycznej opłaty za pobyt w placówce w danym miesiącu, którą pracownik placówki wprowadzi w rejestrze żłobków. Nie więcej jednak niż ustawowy limit 400 złotych.

Komentarze