Gazeta Kołobrzeska

Młodzi ekolodzy z Kołobrzegu w akcji

Sprzęt, przybliżający działanie odnawialnych źródeł energii, wygodne meble i komputery – są na wyposażeniu nowej eko-pracowni, która przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie powstała w Szkole Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu.

W eko-pracowni uczniowie SP4 będą realizować program edukacyjny „Młodzi ekolodzy w akcji”. W planach – wspólnie z nauczycielami i rodzicami – mają m.in. przeprowadzenie warsztatów, konkursów i happeningów, a także organizację festynu ekologicznego.

W ramach programu Eko-Pracownia dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie może zostać przeznaczone na zakup: sprzętu laboratoryjnego, zestawów pomiarowych, odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, gier, filmów, czasopism, książek, sprzętu komputerowego i fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wyposażenia do prowadzenia zajęć. W tegorocznej edycji w naszym województwie powstanie 40 nowych sal edukacyjnych.

Pracownia w kołobrzeskiej SP4 kosztowała 75 tysięcy złotych, z czego 67,5 tys. zł to dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie.

Komentarze