Możesz złożyć wniosek o 500 plus

Od 1 lutego można złożyć elektronicznie wniosek do ZUS o „500+” na nowy okres świadczeniowy – od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 roku. Osoby, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia, otrzymają świadczenie do 30 czerwca.

Wniosek na nowy okres można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Będą to mogli zrobić:

– matka albo ojca dziecka,

– osoba, która sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jest opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,

– dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Rodzic dziecka, który ma numer PESEL, może przesłać wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli uruchomił taką usługę.

Komentarze