Można już zrobić darmowy test na COVID-19

50 tysięcy osób z Pomorza Zachodniego ma możliwość przebadania się na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2.
Z bezpłatnych badań mogą skorzystać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego w wieku produkcyjnym – kobiety w wieku od 18 do 59 lat oraz mężczyźni od 18 do 64 roku życia (decyduje rok urodzenia). Testy będą wykonywane przez pięć specjalistycznych szpitali. Kołobrzeżanie najbliżej będą mieli do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie oraz Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, a także do Gryfic. Będzie je można wykonać także w Szczecinie przy ul. Arkońskiej, a także w  Szpitalu Zdroje w Szczecinie.
Program realizowany jest dwustopniowo. W pierwszym etapie pobierana jest krew, celem oznaczenia obecności przeciwciał ( tzw. wczesnych IgM oraz późnych IgG) przeciw SARS CoV-2. Badanie to umożliwi identyfikację (badanie przesiewowe) osób, które mogły mieć wcześniej kontakt z zakażonymi COVID19 a także zidentyfikowanie osób zakażonych bezobjawowo lub skąpo objawowo, które mogłyby być źródłem infekcji dla innych. Drugi etap badania – czyli badanie molekularne (wymaz) obejmuje tylko te osoby, u których w pierwszym etapie wykryto przeciwciała. To pozwoli zidentyfikować osoby aktywnie zakażone (wynik dodatni), szczególnie w grupie osób zakażonych bezobjawowo lub skąpo objawowo. W badaniu nie może wziąć udziału osoba, która ma objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności czy utrata węchu lub smaku.
Na realizację przedsięwzięcia przeznaczonych zostanie ponad 15 mln zł. To unijne środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w ramach działania 6.8 RPO WZ 2014-2020 obejmującego wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu.
Fot: wzp.pl

Komentarze