Można kontynuować inwestycję, przy Zdrojowej, zachować drzewa, ale pod pewnymi warunkami

W starostwie odbyła się dziś konferencja prasowa zwołana przez starostę Tomasza Tamborskiego z  udziałem dr inż. Krzysztof Jankowskiego dendrologa  z Pracowni Przyrodniczej Sosenka ze Szczecina.  Ekspert poinformował, że 78 drzew-lip drobnolistnych, rosnących, przy ul. Zdrojowej i Kasprowicza można uratować. Jak wynika z przedstawionej przez dendrologa opinii inwestycja, przy ul. Zdrojowej może zostać wznowiona, a drzewostan pozostać zachowany pod warunkiem, że  prace wokół drzew nie mogą odbywać się przy pomocy koparek, a pracy ręcznej pracowników.  – Dokonaliśmy oględzin drzewostanu przy ulicy Zdrojowej i uznaliśmy, że uratowanie tych drzew powinno być priorytetem w działaniach inwestora – mówił K. Jankowski. Drzewa, przy ul. Zdrojowej, jak wynika z ekspertyzy są w bardzo dobrym stanie i co najważniejsze inwestycję można zrealizować, przy zachowaniem drzewostanu. – Oczywiście nie możemy wykluczyć że po zrealizowaniu inwestycji, przy zachowaniu obostrzeń, o których mówimy w ekspertyzie kilkanaście drzew trzeba będzie jednak usunąć, ale uważam, że zawsze warto podjąć ryzyko ocalenia całości drzewostanu nawet gdy kilkanaście drzew ostatecznie miałoby zostać usuniętych – mówił K. Jankowski.

Komentarze