Mundury strażników granicznych czekają

15 kandydatów (5 kobiet i 10 mężczyzn) ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej przystąpiło 29 i 30 sierpnia do drugiego etapu kwalifikacji w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Wszyscy przeszli egzaminy pomyślnie.

Po sprawdzeniu wiedzy ogólnej, znajomości języka obcego i sprawności fizycznej z każdą osobą została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Teraz zostaną skierowani do komisji lekarskiej, która określi ich zdolność do służby. Rekrutację nadzorowała komisja egzaminacyjna składająca się z funkcjonariuszy MOSG i przedstawiciela Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Morski Oddział Straży Granicznej wciąż prowadzi nabór chętnych do służby. Łącznie w tym roku zamierza przyjąć co najmniej 75 funkcjonariuszy. Dokumenty aplikacyjne można składać w Komendzie MOSG w Gdańsku oraz w jednostkach Straży Granicznej w Świnoujściu, Rewalu, Szczecinie, Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Władysławowie, Elblągu i Krynicy Morskiej. Informacje na temat naboru zamieszczone są na stronie internetowej oddziału w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”. O naborze można również porozmawiać, dzwoniąc pod nr 58/524-24-24. Dla usprawnienia rekrutacji powołano koordynatorów do spraw naboru do służby. Kandydaci z województwa zachodniopomorskiego mogą kontaktować się pod numerem tel. 721-961-599, z pozostałych województw pod numerem 797-337-256.

 

Fot. Piotr Kurasz

Komentarze