Myśliwska doczeka się remontu

W poniedziałek,  11 lipca w Starostwie Powiatowym starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski i wicestarosta Jacek Kuś podpisali z wykonawcą – Firmą Domar Kazimierza Domarackiego umowę na przebudowę ulicy Myśliwskiej 3346Z na długości 287,66 metrów, od skrzyżowania od Ronda Solidarności do przejazdu kolejowego w zakresie nowej nawierzchni, elementów drogowych i urządzeń przynależnych do drogi: chodnika, ciągu pieszo – rowerowego i zjazdów, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome oraz przebudowę ulicy Myśliwskiej bocznej na długości 150,80 metrów, w zakresie elementów zjazdów, budowy oświetlenia drogowego wraz z przebudową w zakresie usunięcia kolizji, przebudowy kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe, wymiana małej architektury, zagospodarowanie zieleni.

Źródła finansowania zadania:

  • środki własne Powiatu – 2 579 298,57 złotych
  • środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 104 428,44 złotych.

– Dziś przekazujemy plac budowy, a same prace ruszają pod koniec lipca. Termin realizacji inwestycji to 160 dni od podpisania umowy. Remont będzie podzielony na dwa etapy. W związku z sezonem, główna droga zostanie wyremontowana w późniejszym terminie. Teraz wykonawca skupi się na odcinku drogi przy blokach, gdzie znajduje się parking, na wysokości sklepu Żabka. Całkowita  wartość robót budowlanych to kwota 3 683 727,00 złotych. – mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Komentarze