Na czym polega zasada domniemania niewinności w polskim prawie karnym?

Zasada domniemanej niewinności przewiduje, iż osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa, jest niewinna, aż do chwili, kiedy ta wina zostanie jej bezwzględnie udowodniona w trakcie procesu odbywającego się przed sądem.

Zasada domniemania niewinności a Konstytucja RP

Zasada domniemania niewinności odgrywa bardzo istotną rolę w państwie polskim. Szczegółowe informacje o niej można znaleźć w Konstytucji, czyli ma dużą wagę dla obywateli. Ustawa stwierdza, że każda osoba jest niewinna, aż do momentu, gdy jej wina nie zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Zasada domniemania niewinności na poziomie Konstytucyjnym sprawia, iż zarówno osoby, jak i podmioty, głównie sądy wydające wyroki w danej sprawie, chociaż także osoby, które nie biorą w nim bezpośrednio udziału, mają aż do momentu wydania prawomocnego wyroku zakładać, że oskarżony nie poniósł winy za zarzucane mu czyny. Oczywiście, nie zawsze jest to możliwe. Szczególnie problematyczne są sprawy, kiedy przeciwko oskarżonemu zgromadzono mocne dowody, a cała sytuacja została nagłośniona w mediach. Kiedy osoba zostanie postawiona w stan oskarżenia, konieczne jest uzyskanie pomocy specjalisty z zakresu prawa. Aby odnaleźć właściwą osobę dostępną w miejscu zamieszkania, warto skorzystać z wyszukiwarki internetowej. Można wpisać na przykład adwokat łódź prawo karne lub prawo karne Warszaw, a następnie zweryfikować opinie o danej osobie, jej doświadczenie i inne kwestie.

Najtrudniej zachować zasadę domniemania niewinności w przypadkach, kiedy wina konkretnej osoby jest prawie pewna, gdyż została złapana na popełnieniu przestępstwa albo zgromadzono silne dowody przeciwko niej. Przesłuchiwani świadkowie także udzielają wyjaśnień w sprawie, co również utrudnia zachowanie obiektywnego podejścia do danej osoby.

Domniemanie niewinności a Kodeks postępowania karnego

Zasada domniemania niewinności została szczegółowo opisana w ustawie stanowiącej podstawę do prowadzenia postępowania karnego, a dokładnie w Kodeksie postępowania karnego. Przepisy wskazują, że osoba jest niewinna aż do momentu, kiedy jej wina zostanie udowodniona, a także potwierdzona prawomocnym wyrokiem. W sytuacji, gdy występują wątpliwości niemożliwe do usunięcia, wynik rozprawy jest korzystny dla osoby oskarżonej.

– Materiał zewnętrzny

 

Komentarze